Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Znaczenie inwestycji

Dziś zasilanie województwa dolnośląskiego zależy w ogromnym stopniu od starej linii 400 kV, łączącej m.in. stacje elektroenergetyczne Mikułowa, Czarna i Pasikurowice. Połączenie to powstało na początku lat 60. ubiegłego wieku, a więc pracuje od ponad 50 lat. Żywotność tej infrastruktury dobiega końca. Awaria linii mogłaby stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.


Nowa infrastruktura, budowana na odcinku od gminy Ruja do SE Pasikurowice oraz – w ramach równolegle realizowanej inwestycji – od SE Mikułowa do gminy Ruja, ma dla woj. dolnośląskiego ogromne znaczenie, ponieważ gwarantuje ciągłość dostaw energii elektrycznej. Projektowana linia 400 kV posłuży przede wszystkim do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów i przesłania jej w kierunku wschodnim. Bez sprawnego systemu przesyłowego region i aglomeracja wrocławska mogłyby zostać pozbawione dostępu do energii elektrycznej.
Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.