Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Nowa stacja elektroenergetyczna na południu Polski

W Jarosławiu powstanie inwestycja kluczowa dla rozwoju regionu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć.

List intencyjny został podpisany 27 października br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Strony zadeklarowały współpracę przy realizacji projektów w zakresie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej. W ramach porozumienia ma powstać nowa stacja najwyższych napięć (400/110 kV) Jarosław wraz z wprowadzeniem do niej linii Rzeszów – Chmielnicka oraz infrastruktura towarzysząca operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja.

PSE w najbliższych latach planują realizację wielu inwestycji i modernizacji dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.