Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Lokalizacja inwestycji

Szacowana długość linii wyniesie ok. 83 km (w tym budowa nowej linii – ok. 50 km, a wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Planowana trasa przebiega przez obszar 10 gmin województwa dolnośląskiego: Lubin, Ścinawa, Prochowice, Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała oraz Długołęka.

Schematyczny przebieg linii przedstawiono na poniższej mapie.Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.