Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Kto jest kim w inwestycji?

W budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, natomiast za etap uzgodnień formalno-prawnych i fizyczną budowę linii odpowiada konsorcjum dwóch wykonawców. Liderem jest ELTEL Networks Energetyka SA, a do konsorcjum należy jeszcze Elfeko SA z Gdyni.

INWESTOR:

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Sieci Przesyłowej – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE są właścicielem ok. 14 200 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.


www.pse.plKONSORCJUM WYKONAWCÓW:

 

Lider konsorcjum

Eltel Networks Energetyka SA – jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji dla energetyki. Zatrudnia 790 pracowników. Oferuje pełen zakres usług w budownictwie elektroenergetycznym, w tym: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii wysokich i najwyższych napięć w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym.

www.eltelnetworks.com


Członek konsorcjum

Elfeko SA – jest jedną z największych polskich firm budowlanych w branży elektroenergetycznej, kompleksowo obsługującą inwestycje infrastrukturalne w energetyce. Specjalizuje się w realizacji obiektów energetycznych w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym linii i stacji o napięciach 110 kV, 220 kV i 400 kV. Spółka już od ponad 25 lat wprowadza nowości technologiczne na rynek energetyczny oraz dba o jakość wykonywanych inwestycji, dzięki wdrożonym systemom ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Zatrudniając ponad 270 pracowników jest w stanie realizować własnym potencjałem największe inwestycje począwszy od przygotowania koncepcji, poprzez projektowanie, a kończąc na budowie. Posiada własne pracownie: linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych, konstrukcji stalowych i fundamentowych. Kadrę pracowni stanowi kilkudziesięciu projektantów z projektowymi uprawnieniami budowlanymi różnych branż. Budową inwestycji zajmuje się posiadająca wieloletnie doświadczenie wykwalifikowana kadra wykonawcza zarządzana przez inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Ponadto od roku 2006 ELFEKO SA posiada certyfikowane laboratorium pomiarów pól elektroenergetycznych.

www.elfeko.plINWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.