Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi niezawodny i sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Na KSE składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.Zanim energia elektryczna dopłynie do gniazdek w Państwa domach i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Czasem jest to nawet kilkaset kilometrów. Przesył energii na tak duże odległości – np. między województwami – jest możliwy dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu, a potem jego dystrybucję – w sposób ciągły i nieprzerwany do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce.


W Polsce jest ok. 14 200 km linii przesyłowych, w tym blisko 6 300 km o napięciu 400 kV. Pozostałe niemal 7 750 km to linie o napięciu 220 kV, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kV. Te linie, zwane liniami najwyższych napięć (NN), służą do przesyłu energii z miejsc, gdzie prąd jest wytwarzany, do stacji elektroenergetycznych.  Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kV, energia przesyłana jest do mniejszych stacji, nazywanych głównymi punktami zasilania (GPZ). Tu następuje transformacja do poziomu średniego napięcia (najczęściej 15 kV, ale także 20 kV lub 30 kV) i rozdział energii do setek mniejszych stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasilana jest większość odbiorców końcowych, takich jak np. gospodarstwa domowe, firmy, szkoły czy szpitale. Tak energia elektryczna trafia do Państwa.


Dziś sytuacja sieci elektroenergetycznej w Polsce jest porównywalna z problemem autostrad. Linii najwyższych napięć, podobnie jak dróg autostradowych, jest obecnie za mało. W celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii, konieczna jest modernizacja i rozbudowa tego rodzaju infrastruktury. Po pierwsze dlatego, że duża część linii powstała jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Po drugie – wystarczy przez chwilę pomyśleć, ile urządzeń elektrycznych było wykorzystywanych w przeciętnym polskim gospodarstwie 20 lat temu, a ile jest dziś. Od razu staje się jasne, z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dziś w Polsce szczególnie brakuje linii 400 kV, które od lat są standardem u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego tak ważna jest budowa i modernizacja linii przesyłowych, w tym linii 400 kV Czarna – Pasikurowice.Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.