Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Kontakt

Wykonawcy

Eltel Networks Energetyka SA
Biuro Rzeszów
Widełka 873

36-145 Widełka     
tel. +48 17 780 12 00
fax +48 17 780 12 90 
rzeszow@eltelnetworks.com


Siedziba główna:

Gutkowo 81 d
11-041 Olsztyn
tel. +48 89 522 25 00
fax +48 89 523 81 98
olsztyn@eltelnetworks.com
www.eltelnetworks.com

Elfeko SA
Biuro Wrocław

ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
tel. +48 71 711 09 38
fax +48 71 711 09 10
biuro@elfeko.pl


Siedziba główna:

ul. Hutnicza 20A
81-061 Gdynia
tel. +48 58 623 16 64
fax+48 58 623 00 50
biuro@elfeko.pl
www.elfeko.pl
Imię i nazwisko:
Miasto:
Telefon:
Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:
Przepisz kod z obrazka:
verification code
Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do PSE S.A. zapytanie. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PSE S.A., jakim jest realizacja polityki informacyjnej dot. realizowanych przez PSE S.A. inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetyc,znej 400 kV Czarna – Pasikurowice w szczególności udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz  - w przypadku przetwarzania do celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami – podmiotom świadczącym usługi prawne. Administrator  informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Niezależnie od powyższego administrator danych informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.