Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice