Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Aspekty prawne inwestycji

Wykonawcy zadania odpowiadają za kompleksową realizację inwestycji.  Oznacza to, że są zobligowani do zrealizowania wszystkich prac projektowych, formalno-prawnych, budowlano-montażowych oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym odpowiadają m.in. za:

  • uzyskanie na rzecz PSE SA prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • załatwienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
  • pozyskanie na rzecz PSE SA służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • wprowadzenie trasy linii do dokumentów planistycznych gmin,
  • uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę linii,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii,
  • demontaż starej linii.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.