Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Zbliża się etap budowy

W najbliższym czasie na terenie 7 gmin (Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka) powstanie 121 słupów, na których – na odcinku prawie 53 km – zawiesimy przewody elektroenergetyczne. Po wybudowaniu linia zostanie uruchomiona i poddana testom sprawdzającym jej parametry, a po ich pozytywnym zakończeniu – oddana do eksploatacji. Następnie przeprowadzimy demontaż starych konstrukcji, funkcjonujących w tej relacji od 1963 roku. Dodatkowo – w 4 gminach (Ruja, Prochowice, Ścinawa, Lubin) zmodernizujemy przewody istniejącej linii na odcinku ponad 33 km, nie prowadząc prac na dużą skalę.

Większość robót będziemy realizować na prywatnych nieruchomościach. Wiemy, że z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia, będzie ono odczuwalne dla osób mieszkających najbliżej trasy linii. Dlatego też przygotowaliśmy dodatkowy informator o etapie budowlanym inwestycji. Omówiliśmy w nim zagadnienia, które przy tego typu projektach najczęściej interesują właścicieli działek. Materiał ten mogą Państwo pobrać w wersji elektronicznej tutaj. Wersję papierową umieścimy w znanych Państwu punktach informacyjnych w urzędach gmin.

Prace planujemy rozpocząć w IV kwartale 2018 roku, zakończymy zaś w grudniu 2020 roku. Linię będziemy budować etapami. O tym, gdzie i kiedy planowane jest rozpoczęcie robót, poinformują Państwa bezpośrednio nasi przedstawiciele. Jednocześnie ogłoszenia w tej sprawie zamieścimy na stronie internetowej inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.