Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Spotkania w Środzie Śląskiej i Malczycach

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice. W marcu 2018 r. Wykonawca spotyka się z radnymi gmin Środa Śląska i Malczyce, aby podsumować prace nad projektami MPZP dla linii 400 kV Czarna – Pasikurowice i odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.