Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Rzeczoznawcy majątkowi

W sierpniu 2017 r. wykonawca rozpoczyna działania mające na celu wycenę nieruchomości położonych w pasie technologicznym projektowanej linii 400 kV Czarna – Pasikurowice.

Instrumentem prawnym służącym do regulowania relacji pomiędzy Inwestorem, a właścicielem nieruchomości, w obrębie której ma zostać zlokalizowana linia przesyłowa lub jej pas technologiczny, jest służebność przesyłu. Z jej ustanowieniem wiąże się wypłata odpowiedniego wynagrodzenia, którego wartość określana jest na podstawie operatu szacunkowego.

Dokumenty te sporządzane będą przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych działających na nasze zlecenie, zatrudnionych w firmach:

  • Biuro Usług Inwestycyjnych GEOKONSULT Jerzy Dąbek
  • Sigma Centrum - Wycena i Zarządzanie Nieruchomosciami
  • Grzegorz Kosicki Sp. z o.o.


Zadaniem rzeczoznawców będzie określenie wartości nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardów oraz etyki zawodowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.