Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Rozwiązania techniczne i technologiczne

Linia na terenach niezalesionych, głównie rolnych, będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Rozpiętość typowego przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 450 metrów

 


Słupy

W inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy kratowe o wysokości od 48 do 74 metrów. Stalowe konstrukcje spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne tak, aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych. Jeśli linia będzie przebiegała przez tereny leśne, dla zmniejszenia wycinki drzew mogą zostać zastosowane słupy leśne lub nadleśne.


Przewody

Przewody fazowe zostaną̨ zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się̨ zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych o nowoczesnej konstrukcji. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną̨ zawieszone dwa przewody odgromowe.
Odległość́ przewodów od ziemi

Minimalna wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią wynosi – zgodnie z normą PN-EN 50341-3-22:2010 – nie mniej niż 7,8 m. W przypadku naszej inwestycji zachowywana będzie odległość min. 10 m od gruntu, co odpowiada wysokości 3-4 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą̨ mogły bezpiecznie pracować pod linią.


Pas technologiczny

Dla linii 400 kV tworzy się̨ tzw. pas technologiczny o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obie strony). W tym pasie występują ograniczenia dotyczące zagospodarowania terenu – np. budowy domów i innych obiektów kubaturowych, czy sadzenia wysokich drzew. Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą̨ zgodne z normą europejską PN-EN 50341-3-22:2010.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.