Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

O budowie w urzędach

Podczas spotkań, na które władze lokalne zapraszały radnych, sołtysów i przedstawicieli policji, omówiliśmy zagadnienia najbardziej interesujące włodarzy i mieszkańców. Przedstawiliśmy przybliżony harmonogram prac, kwestie związane z wyborem dróg dojazdowych, ewentualnymi szkodami i odszkodowaniami oraz utrudnieniami, które mogą pojawić się podczas robót - wynikającymi np. z trudnych warunków atmosferycznych.

Zaprezentowaliśmy dodatkowy informator o etapie budowlanym inwestycji. Materiał ten można pobrać w wersji elektronicznej tutaj. Wersję papierową znajdą Państwo w urzędach gmin / urzędach miejskich.

Prace planujemy rozpocząć w październiku 2018 roku. Linię będziemy budować etapami. O tym, gdzie i kiedy rozpoczynane będą roboty, będziemy informować z wyprzedzeniem. W urzędach gmin / urzędach miejskich i na tablicach sołeckich zostaną umieszczone plakaty. Ogłoszenia w tej sprawie zamieścimy także na stronie internetowej inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.