Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Korzyści z realizacji inwestycji

GMINA I JEJ MIESZKAŃCY


Większa pewność dostaw energii do domów

Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy prądu do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.


Większe wpływy do budżetu gminy

Inwestycja oznacza także stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA). Wyniosą one 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.


Rekompensaty dla właścicieli

Właściciele działek, nad którymi będzie przebiegać linia, otrzymają stosowną rekompensatę za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Wysokości kwot oferowanych właścicielom zostaną oszacowane indywidualnie – na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych.


REGION


Poprawa infrastruktury

Nowa dwutorowa linia 400 kV będzie jednym z filarów zasilania województwa dolnośląskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 400 kV.


Rozwój biznesu i miejsc pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie jest to możliwe.


Nowe źródła energii

Budowa linii 400 kV pozwoli w przyszłości na przyłączenie do KSE nowych źródeł energii – elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych.
Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.