Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Komunikacja społeczna

Szacuje się, że nowobudowany odcinek linii 400 kV Czarna – Pasikurowice będzie miał długość około 50 km. Oznacza to konieczność przeprowadzenia rozmów z właścicielami około 800 działek. Dlatego Wykonawca od początku inwestycji podejmuje działania konsultacyjno-informacyjne z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi, aby trasa linii zyskała optymalny przebieg, uwzględniający, w miarę możliwości, interesy wszystkich stron.


Konsultacjom podlega zwłaszcza wybór trasy, która ma w najmniejszym możliwym stopniu ingerować w życie mieszkańców.


Konsultacje prowadzimy od początku inwestycji:

  • przedstawiając propozycję trasy do zaopiniowania władzom gminy,
  • zbierając opinie radnych i sołtysów,
  • uważnie słuchając uwag mieszkańców i organizacji społecznych.


Wszyscy zainteresowani projektem mogą się z nami kontaktować np. za pośrednictwem biura prasowego lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały okres prowadzenia inwestycji.  Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo również na końcu broszury o inwestycji (do pobrania tutaj).


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.