AKTUALNOŚCI

Komplet pozwoleń na budowę

Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej Czarna - Pasikurowice pozyskał wszystkie pozwolenia na budowę.
więcej »

Kolejne fundamenty i słupy

Gotowa jest już ponad połowa ze 121 fundamentów. Powstają kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Postęp prac

Gotowe jest już 45% fundamentów. Montowane są kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Przypominamy o możliwości kontaktu

Na linii 400 kV Czarna - Pasikurowice trwają prace. Cały czas istnieje możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości do Wykonawcy.
więcej »

Nowe słupy

Trwają prace. 42 fundamenty są już wykonane, w trakcie realizacji jest 34. W sumie ma być ich 121. Na uziemionych, zaizolowanych i zakopanych fundamentach montowane są kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Archiwum aktualności